Creativiteit stimuleren met Kikker

Kinderen hebben een uitdagende omgeving nodig om vaardigheden en zelfvertrouwen te ontwikkelen. In de Kikkerclub wordt het kind uitgedaagd met spellen en activiteiten waarbij het wordt aangezet zelf dingen te bedenken of te doen. Er zijn activiteiten die kinderen samen kunnen doen, met andere kinderen of met ouders en dingen die het zelf kan doen. Wel is uw hulp nodig om de kinderen voor de eerste keer aan te melden bij de Kikkerclub en ze bij een nieuwe activiteit op weg te helpen, dingen uit te leggen of materiaal uit te printen. 

Creativiteit

Voor het ontwikkelingsproces van kinderen is creativiteit belangrijk. Creativiteit wordt gestimuleerd als kinderen dingen doen of ontdekken die nieuw zijn, anders dan volgens de vaste manieren die ze al kennen.

Er is in de Kikkerclub ruim aandacht voor alle mogelijke creatieve uitingsvormen: tekenen, knippen en plakken, bouwen, zingen, denken, herinneren, taalspelletjes doen, getalsbegrip oefenen, koken en sociale vaardigheden oefenen.

Nu zijn kleine kinderen eigenlijk van nature creatief: omdat ze nog geen vaste manieren kennen, is alles wat ze doen nieuw. Ouders spelen een grote rol bij de ontwikkeling van creativiteit. Het is belangrijk dat ouders het kind de ruimte geven om veel te ontdekken, veel te doen en dus ook veel fouten te maken. Als het kind alleen maar te horen krijgt dat het dingen niet goed doet, dan kan dat de creativiteit beperken.

Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen is heel belangrijk bij creativiteit. Kinderen met een groot gevoel van eigenwaarde zijn creatiever en minder conformistisch. En andersom: creatieve kinderen hebben vaak een groot zelfvertrouwen. Ze dúrven. Voldoende zelfvertrouwen is nodig om creatief te kunnen zijn, maar creatieve ervaringen zelf zijn ook weer goed voor het zelfvertrouwen.

Samen doen

Als ze heel klein zijn, vinden de meeste kinderen het erg fijn om iets samen met papa of mama uit te proberen en niet alleen. Dat samen-doen heeft veel voordelen. Het geeft het kind meer zelfvertrouwen en de ouders leren het kind kennen. Zoals: zijn sterke en zwakke kanten, en zijn strategieën om problemen op te lossen. In de ontwikkeling van creativiteit speelt de manier waarop ouders reageren op het kind een grote rol.

Let er wel goed op bij spelactiviteiten voor je kind dat je hem niet te veel boven zijn of haar macht laat werken. En zorg voor genoeg succes-ervaringen.

Houd ook zoveel mogelijk rekening met het karakter van het kind: sommige kinderen vragen van nature al te veel van zichzelf. Dan is het goed om te begrijpen wat ze willen, en ze te helpen dat te bereiken. Maar wel zo, dat het kind het gevoel heeft dat het zijn succes zelf bereikt heeft. 

Veel plezier met uw kind bij de Kikkerclub